X
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Email:
Κωδικός πρόσβασης:


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το inthepharmacy.gr για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας καθιερώνει τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. H χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Παρακαλούμε πριν την εγγραφή ή την εκάστοτε παραγγελία σας διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιούνται από το inthepharmacy.gr οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι ισχύοντες Όροι Χρήσης δημοσιεύονται πάντοτε στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Όροι Χρήσης
Το ηλεκτρονικό κατάστημα inthepharmacy.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν παραγγελίες οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα μέλη μας μπορούν να ανατρέξουν σε παλαιότερες παραγγελίες τους, να δηλώσουν την διεύθυνση που επιθυμούν να αποσταλούν τα προϊόντα μας, να επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν καθώς και να δηλώσουν ή να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. «Πελάτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί αγορές από το inthepharmacy.gr. «Προϊόντα» είναι τα αντικείμενα που πωλούνται από το inthepharmacy.gr στον Πελάτη. Τα Προϊόντα συνοδεύονται πάντοτε από το νόμιμο παραστατικό, απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης. Οι όροι χρήσης δεν επηρεάζουν την ισχύ και την εφαρμογή των κανόνων του ελληνικού Συντάγματος.

Εγγραφή στο inthepharmacy.gr
Για να γίνει κάποιος Πελάτης στο inthepharmacy.gr πρέπει να επιλέξει την επιλογή «Νέος Χρήστης» από την αρχική μας σελίδα και να εγγραφεί δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται εκεί. Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται εκεί χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για την εκτέλεση των παραγγελιών του Πελάτη και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής μόνο εφόσον ο Πελάτης δηλώσει ότι επιθυμεί την λήψη ενημερωτικού υλικού. Παρέχεται η δυνατότητα στον Πελάτη να διακόψει οποτεδήποτε επιθυμεί την αποστολή ενημερωτικού υλικού με την αντίστοιχη επιλογή στην σελίδα «Ο Λογαριασμός μου».
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κάθε πληροφορία που παρέχει ο Πελάτης σχετική με προσωπικά του δεδομένα ή την παραγγελία του θεωρείται εμπιστευτική και απόρρητη και το inthepharmacy.gr δεσμεύεται πως δε δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, πωλεί ή αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του. Εξαίρεση στα ανωτέρω αποτελεί η περίπτωση που αυτά ζητηθούν από κάποια Δημόσια Αρχή κ.α. ή θεωρηθεί πως το περιεχόμενο της επικοινωνίας θίγει το ηλεκτρονικό κατάστημα inthepharmacy.gr.
Υποχρεωτικά και Προαιρετικά Προσωπικά Δεδομένα
Το inthepharmacy.gr κατά την εγγραφή του Πελάτη ζητά τις κατωτέρω ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ πληροφορίες προκειμένου να αποστείλουμε έγκαιρα και ασφαλώς την παραγγελία σας:
•    Ονοματεπώνυμο
•    Διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας
•    Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
•    Αριθμό πιστωτικής κάρτας (σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αγορά)
Άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να ζητηθούν στον Πελάτη κατά την εγγραφή του ή και αργότερα (π.χ. ηλικία, φύλο, τρόπος ζωής, διατροφικές συνήθειες κλπ) είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ και ζητούνται μόνο για να προτείνουμε σε κάθε ένα από εσάς μία εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Οι προαιρετικές πληροφορίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από τον Πελάτη οποτεδήποτε το επιθυμεί.
Κατά την απλή επίσκεψη και περιήγηση στο κατάστημα (εάν δεν έχετε εισέλθει ως Πελάτης) δεν καταγράφεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο.
Πληροφορίες που καταγράφονται αυτόματα

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αξιοποιούνται:
•Για να επεξεργαζόμαστε και να εκτελούμε τις παραγγελίες σας
•Για να εξασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας
•Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες όπως το newsletter
•Να απαντούμε στα αιτήματά και τα e-mail σας
• Για να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να σας προσφέρουμε πληρέστερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Προστατεύουμε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση. Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται μόνο στο σύστημα δεδομένων της Τράπεζας, στην περίπτωση που απαιτούνται για κάποια αντίστοιχη συναλλαγή.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το περιεχόμενο του inthepharmacy.gr όπως και όλως ενδεικτικώς τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα, τα γραφικά, τα ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του inthepharmacy.gr και των συνεργατών μας και προστατεύεται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνής κανόνες δικαίου περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων. Ο πελάτης οφείλει να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα του καταστήματος και των συνεργατών μας.  Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή των συνεργατών του και οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.


Χρήση των υπηρεσιών του inthepharmacy.gr
Ο Πελάτης κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος inthepharmacy.gr να τηρεί τους όρους χρήσης. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται αποκλειστικά ευθύνη του Πελάτη. Επίσης υποχρεούται να δηλώσει τα πραγματικά και αληθή στοιχεία παράδοσης και πληρωμής όπως ζητούνται στη σελίδα «Ο Λογαριασμός μου» προκειμένου το inthepharmacy.gr να μπορέσει να τον εξυπηρετήσει. Σε περίπτωση παροχής ψευδών στοιχείων το ηλεκτρονικό κατάστημα δικαιούται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή/και την ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο αυτή βρίσκεται. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης πληρωμής.
Ο Πελάτης δεσμεύεται πως δε θα κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος inthepharmacy.gr για την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Ο Πελάτης συμφωνεί πως δε θα κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που είναι παράνομο, προσβλητικό ή βλαπτικό για το inthepharmacy.gr και τους χρήστες του ή για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερημένη παράδοση των προϊόντων και ο Πελάτης δεν δικαιούται εξαιτίας αυτού του λόγου να αρνηθεί την εξόφληση της παραγγελίας ή/και την ακύρωσή της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλει κάθε προσπάθεια για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά δεν εγγυάται πως δε θα υπάρξουν τυχόν καθυστερήσεις ή λάθη.
Το inthepharmacy.gr προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να καταγράφουν και να μοιράζονται την άποψή τους σχετικά με τα προϊόντα ή και τα άρθρα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Παρ’ όλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσει υβριστικό ή προσβλητικό για το inthepharmacy.gr, τους συνεργάτες του ή τους άλλους χρήστες της ιστοσελίδας .
Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει τις υπηρεσίες που προσφέρει, να τροποποιήσει την εμπορική του πολική καθώς τους Όρους Χρήση οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενο είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς. Εναπόκειται αποκλειστικά στον παραλήπτη η ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και την αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το inthepharmacy.gr και οι συνεργάτες του δε φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, τη διαβίβαση των δεδομένων, ή πιθανής παραβίασης των όρων χρήσης. Το inthepharmacy.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος συναλλαγών.
Οποιαδήποτε αναφορά ή σύνδεσμος σε άλλο ιστότοπο παρέχεται για διευκόλυνση και ενημέρωση του Πελάτη και το inthepharmacy.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των αυτών των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες και συμβουλές που ενδέχεται να προσφέρει οποτεδήποτε το inthepharmacy.gr σε καμία περίπτωση δεν επιχειρούν να αντικαταστήσουν την ιατρική συμβουλή.  Η χρήση των προϊόντων και πληροφοριών που αφορούν θέματα υγείας θα πρέπει να γίνεται αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί ο θεράπων ιατρός και έχει συμφωνήσει προς τούτο. Η χρήση των προϊόντων και των συμπληρωμάτων διατροφής που διατίθενται από το inthepharmacy.gr γίνεται αποκλειστικά ευθύνη του Πελάτη.
Η χρήση του inthepharmacy.gr δε δεσμεύει τη φυσική έδρα του φαρμακείου Βασίλειος Κ. Παπαθεοδοσίου – Φαρμακοποιός. Οι τιμές του inthepharmacy.gr, καθώς και οι οποιεσδήποτε εκπτώσεις και προσφορές είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Περιγραφή προϊόντων
Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Το inthepharmacy.gr προσπαθεί για την πληρέστερη και ακριβέστερη περιγραφή των προϊόντων αλλά ουδεμία ευθύνη φέρει  για ενδεχόμενη ανακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες των προϊόντων ή τις εταιρείας που τα διακινούν και τα διανέμουν στην αγορά.
Ο Πελάτης συμφωνεί πως το inthepharmacy.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τρίτα μέλη που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του καταστήματος. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των αστικών κυρώσεων επιφέρει αυτομάτως και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.
Ελλείψεις προϊόντων
Το inthepharmacy.gr δε ευθύνεται για τυχόν ελλείψεις προϊόντων των εταιρειών και ελέγχει διαρκώς τη διαθεσιμότητα τους. Ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα του για τυχόν ελλείψεις με το μήνυμα «Μη Διαθέσιμο» και σε περίπτωση που ο Πελάτης εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποιο προϊόν, ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για την μελλοντική διαθεσιμότητα του.
ΦΠΑ Προϊόντων – Ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13% ή 23% ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας δεν επιτρέπονται πωλήσεις φαρμάκων και εκτέλεση συνταγών ασφαλιστικών ταμείων μέσω διαδικτύου. Τέλος ο Πελάτης μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή της παραγγελίας αν αυτή δεν συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό, απόδειξη ή τιμολόγιο λιανικής πώλησης.
Επίλυση τυχών διαφορών σχετικά με την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος

 Ο καταναλωτής έχει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει εάν έχει κάνει αγορές εξ αποστάσεως χωρίς να αναφέρει τους λόγους και με μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος. Ο προμηθευτής από την πλευρά του οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε από τον καταναλωτή ότι υπαναχωρεί. Εάν ο προμηθευτής δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης, τότε η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά την κανονική προθεσμία των 14 ημερών.
 Ο προμηθευτής πρέπει να έχει παραδώσει το προϊόν μέσα σε 30 ημέρες από την παραγγελία του, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί άλλη ημερομηνία παραλαβής. 
 Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος μόνο εάν ο ίδιος προέβη σε κακή χρήση αυτών. Για παράδειγμα, εάν αποσυσκευάσει το προϊόν για να δει πώς είναι και αν λειτουργεί δεν σημαίνει ότι μειώνει την αξία του.


Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Αν δεν επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός οποιαδήποτε διαφωνία σχετική με το ηλεκτρονικό κατάστημα, την λειτουργία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτού αλλά και με τους παρόντες Όρους Χρήσης υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Ευχαριστούμε
H ομάδα του inthepharmacy.gr